Midland Railway 700 Class หายนะครั้งแรก

www.midland-ry.org

 

การเกิดอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการใช้การสัญจรในรูปแบบไหนๆก็ตามการพัฒนารถไฟนั้นได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เส้นทางของรถไฟเริ่มมีมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก เพราะการสัญจรในสมัยนั้นนอกจากการขี่ม้า รถไฟคือปัจจัยหลักของการเดินทางเลยก็ว่าได้ เพราะมีความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดในปี 1905 Midland Railway 700 Class ได้ลำเลียงสินค้าเพื่อจะนำเข้ามาในประเทศของสหรัฐอเมริกา แต่ประสบปัญหาเรื่องเส้นทางและรางรถไฟเกิดชำรุด เนื่องจากมีอายุที่นาน เส้นทางที่เคยดำเนินตามปรกติทุกวันเกิดขัดข้อง เพราะรางรถไฟเกิดหลุดออกมาแบบไม่น่าเชื่อ ทำให้ Midland Railway 700 Class ในยุคนั้นเกิดการพลิกค่ำอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ของที่ Midland Railway 700 Class ได้บรรทุกมานั้นเกิดความเสียหายทั้งหมด มูลค่าความเสียหายนั้นรวมๆกันจะอยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์เพราะสินค้าที่นำเข้ามานั้น เป็นอุปกรณ์ที่จะต้องนำมาใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของภายในประเทศซึ่งมีมูลค่ามากในยุคนั้น Midland Railway 700 Class คือหายนะที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้เพราะอุบัติเหตุทางรถไฟเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนัก และสินค้าก็มีมูลค่าสูงจึงทำให้ Midland Railway 700 Class ถูกขายต่อให้ต่างชาติชาวอิตาลี เศรษฐีชาวอิตาลี ได้นำ Midland Railway 700 Class มาใช้งานในรูปแบบของการโชว์ซะมากกว่า เพราะ Midland Railway 700 Class  เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ในยุคนั้น แต่บางส่วนอย่างเช่นหัวรถจักรก็ยังคงใช้งานได้ตามปรกติ และบางส่วนของเครื่องจักรทุกวันนี้ได้ถูกเก็บไว้เพื่อเป็นศิลาจารึกไว้ให้เด็กๆยุคหลังได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟที่มีชื่อว่า Midland Railway 700 Class