Midland Railway 1252 Class รถไฟแห่งเมืองผู้ดี

www.midland-ry.org

 

สมัยก่อนการเดินทางโดยสารปรกติที่นิยมใช้กันมากที่สุด ก็คือ เรือสำเภาในยุค 1850 เรือสำเภาคือยานพาหนะที่นิยมใช้การเดินทางข้างฟาก หรือเดินทางไปอีกประเทศหนึ่ง เพราะการเดินทางด้วยเรือสมัยก่อนนั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยมากซึ่งแตกต่างกับการเดินทางโดยสารชนิดอื่นๆ แม้กระทั่งระบบการขนส่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือเรือ เรือสำเภาสมัยก่อนมีขนาดที่ใหญ่มาก และสามารถจะเก็บสินค้าหรือแบกสินค้าได้มากกว่าปัจจุบันแต่ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุ บ่อยครั้งในเรื่องน้ำหนักเกินอยู่มากมาย เพราะสมัยก่อนยังไม่ได้มีการคำนวณของเรื่องน้ำหนักเรือและน้ำหนักสินค้าว่ามีเท่าไรและคุณภาพของเรานั้นจะสามารถรับน้ำหนักของสินค้าได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งแตกต่างมากกับปัจจุบันที่ขนาดของเรือที่เล็กกว่าแต่สามารถรองรับน้ำหนักสินค้าที่จะนำขึ้นฝั่งได้มากกว่า สมัยก่อนนั้นยังไม่ได้มีการขนส่งสินค้าทางรถไฟ กันมากนัก เพราะรถไฟนั้นจะให้โดยสารได้เฉพาะบุคคลเท่านั้น สินค้าเลยจะมีแค่ให้โดยสารทางเรืออย่างเดียวเท่านั้น รถไฟสมัยที่ได้รับการยอมรับให้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ก็ในเมื่อปี 1910 Midland Railway 1252 Class ของเองผู้ดีประเทศอังกฤษ เพราะอังกฤษเป็นประเทศที่ต้องการนำสินค้าเข้ามาและส่งออกมากที่สุด จึงมองเห็นการขนส่งที่ใช้เกี่ยวกับรถไฟ และทำให้สินค้าที่เข้ามาถึงได้เร็วกว่าปรกติ เพราะหากขนส่งทางเรือสินค้าจะเข้ามายังประเทศประมาณ 30 วัน หรือ 1เดือน แต่หากเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงอย่าง Midland Railway 1252 Class จะใช้เวลาเพียงแค่ 3 – 4 วันสินค้าก็จะเข้ามาสู่ประเทศอังกฤษนั่นคือจุดแรกเริ่มของการจัดส่งสินค้าทางรถไฟ Midland Railway 1252 Class ในปี 1910 ต่อมาได้รับความนิยมสูงจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆอีกมากมายและประเทศที่มีอำนาจอย่างรัสเซียก็ได้ผลิตรถไฟที่เกี่ยวกับขนส่งโดยเฉพาะ