Butterley บริษัทที่สร้างรถไฟ Midland แห่งแรกของโลก

www.midland-ry.org

 

Butterley เป็นบริษัทแรกที่นำระบบของการเดินทางในรูปแบบใหม่เข้ามายังโลกอย่าง Midland ซึ่งเป็นรถไฟขบวนแรกของโลกที่เริ่มวิ่งจากระยะทาง 2 พันกว่ากิโลเมตร Butterley ก่อตั้งขบวนรถไฟในปี 1813 ที่สหรัฐอเมริกาและยะระทางที่ไกลที่สุดก็คือ จากสหรัฐอเมริกาไปจนถึงแคนนาดา รถไฟอย่าง Midland นั้นถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหล็กหนา 10 มิลลิเมตรของแต่ละโบ้กี้ และรถไฟในยุคนั้นมีโบกี้เพียงแค่ 2 โบกี้เท่านั้น จุคนได้พร้อมกับสัมภาระ ได้ถือว่ามาก จำนวนคนที่จุได้ไม่ต่ำกว่า 80 คนและโบกี้สุดท้ายจะเป็นที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ของผู้โดยสารในสมัยนั้น รถไฟขบวนนี้มีอายุงานถึง 15 ปีและได้วิ่งอยู่เพียงแค่เส้นทางเดียวที่มีชื่อว่า “แอมเบอร์เก”หลังจากที่รถไฟขบวนนี้หยุดวิ่งไป ได้ก่อสร้างสะพานเหล็กขึ้นมาระหว่างทางและใช้ชื่อของ แอมเบอร์เก เพื่อลำลึกถึงเส้นทางของรถไฟขบวนแรกของโลกไว้ โดยส่วนใหญ่จะใช้น้ำเพื่อเป็นการขับเคลื่อนล้อรถไฟเพื่อให้ไปข้างหน้า พร้อมกับน้ำที่ต้มเพื่อเกิดแรงดันไอน้ำขึ้นมา เพื่อให้ Midland ได้ออกเดินทาง รถไฟขบวนนี้ได้ถูกปิดการใช้งานเมื่อปี 1968 เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ทำให้สภาพทางที่เคยใช้งานมีแต่ภูเขาที่ถูกระเบิดปิดทางทำให้วิ่งหรือสัญจรไปมาได้ลำบากจึงยุตติเลิกวิ่งรถไฟขบวนนี้ไป ต่อมาเมื่อปี 1970 ได้พัฒนารถไฟในลักษณะที่ใช้การเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นหลัก ซึ่งจะแตกต่างกับขบวนแรกไม่มากเพราะมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เทียบเมื่อก่อนที่ปรกติจะใช้ความเร็วที่ 40 กิโลเมตรหลังผลิตตัวใหม่มาอัตราการเร่งเครื่องก็ได้พัฒนาขึ้นมาเป็น 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง