OLd_trant

รถไฟโบราณที่เก่าแก่ที่สุด และหาดุยากที่สุด

September 10, 2018 admin 0

  Puffing Billy เป็นหนึ่งหัวรถจักรไอน้ำที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในโลก ที่เหลือรอดอยู่จนถึงทุกวันนี้ โดยมีการเริ่มก่อสร้างเมื่อ ปี ค.ศ.1813 – 1814 โดย William Hedley เป็นหัวรถจักรพลังไอน้ำเชิงพาณิชย์ตัวแรกในสหราชอาณาจักร งานแรกคือการขนส่งถ่านระหว่างเหมืองกับท่าเรือใน Northumberland อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับชายชื่อ George Stephenson ที่ได้นำผลงานไปพัฒนาต่อ เพื่อใช้ในเหมืองอีกด้านหนึ่งทางตอนเหนือของอังกฤษ จนสุดท้ายได้กลายเป็น “บิดาแห่งวงการรถไฟ” ในที่สุด เป้าหมายของการพัฒนา […]