เดินทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัยไปกับรถไฟความเร็วสูงแห่งแดนอาทิตย์อุทัย ชินคันเซ็น

May 29, 2017 admin 0

ประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำสมัยในระดับต้น ๆ ของโลกอยู่เสมอ อีกหนึ่งนวัตกรรมของเทคโนโลยีคมนาคมที่ญี่ปุ่นเป็นผู้ริเริ่ม ปรับปรุงพัฒนาจนได้ชื่อว่าเร็วที่สุดในโลกนั่นก็คือ รถไฟชินคันเซ็น รถไฟชินคันเซ็นขบวนแรกได้ถูกสร้างขึ้นราวปี 1958 และแล้วเสร็จในปี 1964 สาเหตุที่ต้องสร้างรถไฟชินกันเซ็นขึ้นเนื่องมาจากภูมิประเทศของญี่ปุ่นนั้นเป็นภูเขาเกือบทั้งหมด การตัดถนนหรือทำรางรถไฟก็จะต้องอ้อมภูเขาไปทำให้ใช้เวลาในการเดินทางมาก รถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นนี้จึงช่วยย่นระยะเวลาได้มากเลยทีเดียว โดยขบวนแรกนั้นสามารถวิ่งได้ 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เปิดให้ใช้บริการวันที่  1 ตุลาคม ค.ศ.1964 เส้นทางที่ให้บริการสายแรกคือ สายโทไคโดชินคันเซ็น โดยวิ่งจากเมืองโตเกียวไปโอซาก้า ซึ่งทันใช้พอดีกับกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวเป็นเจ้าภาพ […]