โครงสร้างโดยรวมของรถไฟที่ท่านยังไม่รู้

www.midland-ry.org

การที่เราอยากจะบอกว่ารถไฟหรือสิ่งที่ฝรั่งคิดค้นเป็นคนแรกๆ และคนไทยก็นำเอาเข้ามาประยุคใช้ใหม่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นยากคนไทยเลยนำเอามาประยุคใช้ใหม่อย่างง่ายโดยปกติแล้วต่างประเทศจะมีรถไฟแต่สิ่งก่อสร้างที่สร้างรถไฟนั้นก็คือเหล็กที่มีความทนทานสูงแต่พอใช้ไปนานๆ นั้นเหล็กมันร้อนแล้วเกิดอาการกร่อนร้านจนเป็นเหตุเกิดให้รถไฟมีการชำรุด ซึ่งคนไทยเองนั้นก็มีแนวคิดและหัวคิดแบบใหม่ๆ นั้นก็คือเอามาประยุคใช้ในบ้านเราจากเหล็กก็มาใช้เป็นไม้ที่มีความทนทานกับเหล็กหรือจะพูดง่ายๆ ว่าผสมกับเหล็กนั้นเองโดนส่วนที่สำคัญของรถไฟเราก็จะใช้กลไกลของอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กแต่ส่วนทีนั่งหรือโบกี้นั้นเราก็จะใช้เป็นไม้ที่มีความแข็งแรงมากเอามาประกอบจนเป็นรถไฟให้เราใช้กันในปัจจุบัน