รถไฟแห่งประวัติศาสตร์

เมื่อปี พ.ศ. 2429 ได้มีกิจการรถไฟกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อประเทศไทยของเราได้ลงทุนให้สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพมหานครไปถึงจังหวัดสมุทรปราการ และต่อมาก็ได้สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งต่อมาก็ได้สร้างอีกหลายเส้นทางโดยมีรถไฟไป ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน จนครบหมดเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อนได้มีการคมนาคมที่ดีของประเทศและนับตั่งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาประเทศไทยก็มีพัฒนารถไฟมาเรื่อยๆ จนกระทั่งประเทศได้ถูกยกย่องให้เป็นประเทศต้นแบบที่มีการพัฒนาทางด้านรถไฟมาเป็นอย่างดีและที่สำคัญในตอนนี้ประเทศไทยก็ได้มีรถไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้จริงในหลายๆ พื้นที่ในกรุงเทพของเรานั่นเองและมีแนวโน้มจะสร้างกระจายสู่ต่างจังหวัดเพื่อนให้มีความสะดวกสะสบายเท่าเทียมกัน

รถไฟฟ้า

www.midland-ry.org

แผนผังการเดินทางรถไฟ

www.midland-ry.org