บิดาแห่งวงการรถไฟ

จอร์จ สตีเฟนสัน

บิดาแห่งวงการรถไฟ ถ้าเราเอ่ยคำนี้ เราก็ต้องนึกถึง จอร์จ สตีเฟนสัน อย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นคนเดียวที่คิดค้นและสร้างรถไฟคันแรกของโลกที่ทำให้เรามีรถไฟใช้กันในวันนี้ จอร์จ สตีเฟนสัน เกิดเมื่อ 9 มิถุนายน ค.ศ. 1781 ประเทศอังกฤษ จบการศึกษา วิศวกรเครื่องกล นักประดิษฐ์ ถึงแก่กรรมเมื่อ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1848 อายุ 67 ปี จากการลองผิดลองถูกจากการประดิษฐ์หลายๆ อย่างจนได้มีรถไฟไอน้ำคันแรกของโลกเกิดขึ้นมา ถือเป็นความสำเร็จของโลกครั้งยิ่งใหญ่ที่ได้มีรถไฟ โดยขนาดรถไฟคันแรกที่สร้างขึ้นคือ 4 ฟุต 8 ½ นิ้ว หรือประมาณ (1,435 มม.) และก็ได้มีนักประดิษฐ์คนอื่นมาทดลองสืบสารและสารงานต่อจนครบสมบรูณ์เป็นรถไฟที่ทั่วโลกสามารถนำเอาไปใช้กันในปัจจุบัน
www.midland-ry.org

นอร์ททัมเบอร์แลนด์ ประเทศของบิดาแห่งวงการรถไฟ